Λιτσα Κασουμη - Εκθεση ζωγραφικής

Ταϋγέτου 10-12, 15234 Χαλάνδρι,
Τηλ. 210 6854765, 6945 209192

litsakassoumi@gmail.com
www.litsakassoumi.gr